Paloma Support

Vad är noder?

Noder är de olika typerna av punkter som sammankopplas i ett flödesschema. Det finns fem typer av noder: Schema, HändelseTimer, Åtgärd och Villkor.

Fem noder i marketing automation