Paloma Support

Vad är noder?

Noder är de olika typerna av punkter som sammankopplas i ett flödesschema. Det finns fyra typer av noder: HändelseTimer, Åtgärd och Villkor.