Paloma Support

Timer-noden

Med timern kan du pausa ett flöde, till exempel vänta 3 dagar innan nästa nod kör.

Inställningar för timer

Välj hur länge flödet ska pausas: ställ in en siffra genom att klicka på – eller + eller genom att skriva in önskat värde i sifferfältet, och markera sekunder, minuter, timmar eller dagar i listan.