Paloma Support

Villkorsnoden

Ett eller flera villkor kan läggas in i flödesschemat för att filtrera eller förgrena ett flöde. Det kan handla om en segmentering i kontaktlistan, om/hur mottagaren av ett utskick agerar och så vidare.

Inställningar för villkor

Välj hur villkor ska kombineras genom att markera ett alternativ i listan: Alla av villkoren ska matcha eller Något av villkoren ska matcha.

Under Villkor väljer du sedan parameter (insamlat värde från flödet) genom att markera något av alternativen i listan.

Välj Jämförelsetyp, beroende på vilken parameter du valt visas olika alternativ. 

Välj Värde att jämföra med. Du anger antingen värde som siffra eller genom att markera en parameter i listan.

Du kan lägga till fler villkor i samma villkorsnod genom att klicka på Lägg till villkor.