Paloma Support

Åtgärdsnoden

Åtgärder i flödesschemat kan bland annat vara ett utskick via e-post, att uppdatera ett kontaktfältsvärde eller att registrera eller ta bort en kontakt.

Inställningar för åtgärd

Välj typ av åtgärd

Kontakt, Utskick eller Webhook

Välj åtgärd

Kontakt:

Avregistrera kontakt, Registrera i listor eller Sätt kontaktfältsvärde (vilken info du har om en kontakt)

Väljer du Avregistrera kontakt får du i nästa steg markera om adressen ska avregistreras från Hela kontot eller Valda listor.

Väljer du Registrera i listor får du i nästa steg markera en eller flera av de kontaktlistor du förberett. (Kommer du på att någon lista saknas kan du spara flödet, skapa listan i verktyget och sedan återvända till flödeseditorn.)

Väljer du Sätt kontaktfältsvärde får du i nästa steg Välja kontaktfält. Vad du kan välja här beror på dina tidigare val. 

Vill du addera flera kontaktfält för att använda i flödet? Det gör du under Kontakter > Mina kontaktfält där du klickar på Skapa kontaktfält.

Utskick:

Skicka nyhetsbrev till kontakt, i nästa steg får du Välja utskick och Konfigurera valt utskick. Är det första gången du ska aktivera ett utskick klickar du på Konfigurera nytt utskick

När du klickar på Konfigurera nytt utskick eller Konfigurera valt utskick går du tillväga på samma sätt som när du skapar ett utskick i Paloma, med skillnaden att du här anger ett Namn på automatiserat utskick. (Namnet du anger är internt och inget som någon av dina mottagare kommer att se.)

Webhook:

Anropa webhook är förmarkerat, i nästa steg anger du url, parameternamn och värde. 

Mer info
Webhooks är ett sätt för olika system att ge varandra information eller kommandon. När något skett i ditt automatiserade flöde i Paloma kanske du vill meddela ett annat system som i sin tur gör något.

Informationen eller kommandot skickas till en url genom ett HTTP-anrop och data bifogas. Detta kan se ut på lite olika sätt så för att lyckas behöver du veta hur det andra systemet kan ta emot informationen och vilken url den ska skickas till.

I dagsläget kan du bara sätta upp webhooks i form av en HTTP GET med en querystring som kan innehålla en parameter. Efter hand kommer denna funktionalitet att byggas ut så att det finns flera möjligheter. Det kommer även att finnas möjlighet att ta emot information eller kommandon från andra system så att ett automatiserat flöde i Paloma triggas.