Paloma Support

Händelsenoden

Ett flödesschema börjar med en händelse; någon form av aktivitet som fångas upp och automatiskt triggar flödet. Exempelvis en registrering, att en mottagare öppnar ett mejl eller klickar på en länk. (För att använda en kalenderhändelse: se i stället schema-noden.)

Inställningar för händelse

Välj typ av händelse

Kontakt eller Utskick

Välj händelse

Kontakt:

Kontakt avregistrerad, Kontakt borttagen eller Kontakt registrerad

Utskick:

Mottagare klickar på länk i mejl eller Mottagare öppnar mejl

Fler inställningar dyker upp baserat på dina val.

Tidsfrist för händelse

Vill du att det ska finnas en tidsfrist för när händelsen senast måste inträffa kan du lägga till det längst ned i inställningspanelen. Du väljer hur lång tidsfristen ska vara och får då upp ja- och nej-grenar under händelsen i flödet.

Ja-grenen körs när händelsen inträffar, förutsatt att den inträffar inom tidsfristen.

Nej-grenen körs när tidsfristen gått ut om händelsen inte inträffat för den specifika kontakten under tidsfristen.