Paloma Support

Hur gör jag för automatisk poängsättning av leads – lead scoring?

Om du vill arbeta med lead scoring, automatisk poängsättning av leads, behöver du först bestämma vilka händelser som ska öka eller minska poängen, och hur många poäng en händelse ska motsvara.

(Här förklarar vi hur du kan utnyttja funktionerna i verktyget. Du kan läsa mer om leadsgenerering och lead scoring i våra guider:
Lead scoring i marketing automation
Så skapar du fler leads för B2B)

Lägg till lead score/poäng hos kontakterna

Lägg till ett kontaktfält och ge det valfritt namn, förslagsvis Lead score eller Poäng. Det gör du under Kontakter > Mina kontaktfält där du klickar på Skapa kontaktfält.

Mina kontaktfält i marketing automation
Skapa nytt kontaktfält

Du väljer också om poängens värdetyp ska vara i heltal eller decimaltal.

Ställ in poängsättning i flöden

Poängsättningen sker genom att händelser i flödesscheman triggar åtgärden att öka eller minska kontaktfältsvärdet utifrån de inställningar du gjort. När du skapar eller redigerar ett flöde kan du använda Händelsenoden och Åtgärdsnoden för att ställa in poängsättning. När du lagt till en åtgärdsnod: välj Kontakt som typ av åtgärd, därefter Sätt kontaktfältsvärde och välj det kontaktfält du skapat för poängsättning. 

Exempel

Exempelflöde lead scoring

Kontakten …
… öppnar ett nyhetsbrev – 3 poäng adderas till kontaktens lead score.
… öppnar inte mejlet inom 30 dagar – 2 poäng dras från kontaktens lead score.
… klickar på länk A Mer om vår intranätslösning i mejlet – 3 poäng adderas till kontaktens lead score.
… klickar på länk B Paket och priser i mejlet – 5 poäng adderas till kontaktens lead score. 

Filtrera flöden utifrån lead score

För att filtrera flöden utifrån poängsättning använder du dig av Villkorsnoden

Exempel

Exempel filtrering flöden utifrån lead score

Mottagaren …
… har en lead score över 50 – ett konverterande mejl skickas.
… har en lead score under 50 – efter 3 dagar skickas ett intresseväckande erbjudande ut.