Paloma Support

Skapa flöden steg för steg

När du har tänkt ut ditt flöde och förberett kontaktlistor och nyhetsbrev är det dags att skapa flödet.

  1. Logga in på Paloma och gå till Marketing automation i menyraden högst upp.
  2. Klicka på knappen Skapa flöde.
  3. Namnge flödet. Detta namn är internt och inget som någon av dina mottagare kommer att se. Du kan när som helst byta namn på flödet.
  4. Nu öppnas flödeseditorn. Till höger om arbetsytan under Innehåll ser du de olika typerna av noder. Påbörja ditt flöde genom att dra en Händelsenod från innehållslistan till arbetsytan.


  5. Till höger har du nu Inställningar för händelse. Här väljer du först typ av händelse – Kontakt eller Utskick. Därefter väljer du händelse. I nästa steg får du göra inställningar baserat på dina val.


  6. Dra noder och gör inställningar för varje nod utifrån hur du planerat ditt flöde. Du kopplar samman noderna genom att dra och släppa kopplingspunkterna. Ett utropstecken visas intill en nod om inställningar saknas eller är ofullständiga.


  7. När flödet är klart klickar du på Spara och aktiverar flödet via reglaget i toppmenyn. Vill du inte aktivera flödet på en gång kan du klicka på Spara och stäng.

Se mer info om de olika noderna.