Paloma Support

Skapa flöden steg för steg

När du har tänkt ut ditt flöde och förberett kontaktlistor och nyhetsbrev är det dags att skapa flödet.

 1. Logga in på Paloma och gå till Marketing automation i menyraden högst upp.
 2. Klicka på knappen Skapa flöde.
 3. Namnge flödet. Detta namn är internt och inget som någon av dina mottagare kommer att se. Du kan när som helst byta namn på flödet.
 4. Nu öppnas flödeseditorn. Till höger om arbetsytan under Innehåll ser du de olika typerna av noder. Påbörja ditt flöde genom att dra en Händelsenod eller en Schemanod från innehållslistan till arbetsytan.

  Skapa flöde i Marketing Automation.
 5. Har du valt en händelsenod som startnod? Till höger har du nu Inställningar för händelse. Här väljer du först typ av händelse – Kontakt eller Utskick. Därefter väljer du händelse. I nästa steg får du göra inställningar baserat på dina val.  Har du i stället valt en schemanod som startnod? Till höger har du nu Inställningar för schema. Här väljer du först om det ska vara en återkommande händelse eller ej. I nästa steg får du göra inställningar baserat på ditt val.

  Inställningar för schema
 6. Dra noder och gör inställningar för varje nod utifrån hur du planerat ditt flöde. Du kopplar samman noderna genom att dra och släppa kopplingspunkterna. Ett utropstecken visas intill en nod om inställningar saknas eller är ofullständiga.

  Skapa flöde 3
 7. När flödet är klart klickar du på Spara och aktiverar flödet via reglaget i toppmenyn. Vill du inte aktivera flödet på en gång kan du klicka på Spara och stäng.

Se mer info om de olika noderna.