Paloma Support

Hur använder jag fliken Redigera?

När du markerar ett innehåll i ett brev, flyttas du till fliken Redigera och de inställningar som är möjliga för markerat innehåll visas. Genom att hålla ned ctrl-knappen kan du markera flera innehåll av samma typ, och ändra vissa inställningar samtidigt på flera innehåll.

Alla innehåll som har ett standardvärde under inställningar får först detta värde, men här kan du ändra till ett eget värde för specifika objekt.

Om du har gjort en sådan förändring, markeras det med att rubriken för det värdet blir blå. För att återställa till standardvärdet igen, klickar du på rubriken och får då frågan om du vill återgå till ursprungligt utseende.

Redigera text

Infoga och redigera bild

Redigera en innehållsgrupp

Redigera kolumner