Paloma Support

Hur använder jag fliken Inställningar?

Här hittar du de inställningar som är övergripande för hela det aktuella brevet. Varje brev har sin egen uppsättning inställningar.

Inställningar som är gjorda här gäller för allt nytt innehåll som dras in i brevet, och för alla innehåll som har kvar sin standardinställning. En ändring här slår alltså igenom på alla delar i brevet där du inte gjort en egen inställning.

Ett objekt som ärver sitt värde från inställningar visas med en blå ram runt värdet.

När du i ditt brev frångår en inställning, visas det genom att rubriken för inställningen blir blå.

Genom att klicka på den blå rubriken kan du återställa värdet till dess standardinställning.