Paloma Support

Redigera kolumner

Här kan du lägga till eller ta bort kolumner i gruppen, och justera inställningar för varje kolumn för sig. Du kan ställa in kolumnavståndet i procent mellan de olika kolumnerna och välja om detta avstånd även ska vara med på ytterkanterna eller inte.

Här kan du också välja inställningar för det block som innehållet ligger i, enligt nedan.