Paloma Support

Hur använder jag fliken Innehåll?

Tänk dock på att alltid ställa in inställningar för brevet i första hand.

För att bygga upp ditt brev, klickar och drar du in olika typer av innehållsmoduler till arbetsytan, när du är i innehållsläget. När du håller en innehållsmodul över arbetsytan visas en blå markering som talar om var den kommer att placeras i relation till tidigare placerade delar (över/under/mellan). Du kan alltid flytta en innehållsmodul efter att den är placerad.

För samtliga innehållsmoduler kan du göra en rad inställningar som påverkar utseendet. Vilka inställningar som är tillgängliga avgörs av innehållstyp. Exempel på det du kan ställa in är:

Vill du skapa en mall kan du när du redigerar mallen låsa inställningarna för enskilda innehållsmoduler. Vill du till exempelvis behålla utseende, placering och andra inställningar för modulen Profillänkar går du till inställningar och klickar i att du vill låsa modulen. 

Innehåll

Grupper

Innehållsgrupper skiljer sig från annat innehåll genom att det är en gruppering av flera innehåll.

 
KolumnerRSS-modul 
När du drar in gruppen för kolumner får du välja hur många kolumner din grupp ska bestå av. Dessa kolumner kan sedan fyllas med olika innehåll. Du kan också ändra antalet kolumner i efterhand.RSS-modulen är en tilläggsfunktion där du automatiskt kan hämta innehåll från ett RSS-flöde, för att bifoga i ditt brev. Obs: denna visas först när du växlar till avancerat läge. 
En fördel med att använda flera olika innehållsmoduler i stället för att till exempel lägga en längre text i en och samma innehållsmodul, är att varje del kan påverkas individuellt, flyttas och kopieras. För att lägga in en bild mitt i en textmassa placerar du alltså tre innehållsmoduler efter varandra.


Tre innehållsmoduler efter varandra: text-bild-text.