Paloma Support

Hur använder jag arbetsytan och huvuddelarna?

I ett nytt tomt brev visas den tomma arbetsytan.

Ett brev är uppbyggt på följande sätt, ”uppifrån och ned”:

Dessa delar finns när du är i innehållsläget:

Dessa delar finns när du är i layoutläget:

Layoutläget

Använd layoutläget för att skapa grundstrukturen för ett brev, till exempel sidhuvud, innehåll och sidfot. När du växlar till layoutläge visas ”Layout” i stället för ”Innehåll” i inställningspanelen. Där kommer du åt de delar som används för att bygga upp denna struktur; bakgrundssektioner och layoutsektioner. 

I botten ligger en eller flera bakgrundssektioner. Du kan använda en eller flera bakgrundssektioner. En anledning till att vilja använda flera, kan vara om du vill ha olika yttre bakgrundsfärger eller bakgrundsbilder på olika ställen i brevet.

I varje bakgrundssektion kan du lägga en eller flera layoutsektioner
Du kan bygga ett komplett, avancerat brev i en layoutsektion. Layoutsektioner har egna inställningar för bakgrundsfärg, ram osv. En marginal eller utfyllnad som sätts på en layoutsektion påverkar allt innehåll som placeras i den.

Layoutsektioner med flera kolumner använder du till exempel när du vill skapa en stående kolumn i höger- eller vänsterkant, och sedan bygga resten av brevet i en annan layoutkolumn.

Innehållsläget

Växlar du till innehållsläget, byter fliken ”Layout” namn till ”Innehåll” och de olika innehållstyperna visas.

I varje layoutsektion kan du lägga en eller flera innehållsmoduler, och innehållsgrupper. Dessa kan enkelt dupliceras för att återanvändas på andra ställen i brevet.

Slutligen fyller du dina olika innehållsdelar med texter och bilder för att bygga själva innehållet i brevet.