Paloma Support

Hur använder jag RSS-modulen?

RSS-modulen låter dig hämta data från en extern källa (ett RSS-flöde) och infoga detta automatiskt i ditt brev. Modulen består av en innehållsgrupp, och antalet nyheter och vad som ska hämtas och visas kan ställas in.

För att ändra inställningarna för RSS-modulen markerar du själva RSS-modulen (gruppen).

För att ändra innehåll och utseende för RSS-modulen markerar du textinnehållet.

Inställningar

URL
Ange adressen till det RSS-flöde som ska hämtas.

Maximalt antal poster
Ange det maximala antalet poster som ska hämtas.

Tidsbegränsning
Ange om du vill begränsa vilka poster som ska hämtas enligt nedan:

Relativt dagens datum:
Hämtar endast poster från de X senaste timmarna/dagarna/veckorna/månaderna. 

Specifika datum:
Hämtar endast poster skapade efter ett angivet datum och klockslag.
Kan till exempel användas om du vill säkerställa att ingen nyhet som skickades i senaste nyhetsbrevet ska skickas igen.

Ändra vilken data som ska hämtas och visas

För att ändra utseendet på innehållet i RSS-modulen och välja vilken data som ska visas från flödet markerar du textinnehållet i gruppen.

Förändra textens utseende på vanligt sätt som för text, och välj den data som ska visas från flödet.

Som standard sätts denna data in:

[//linkedtitle]
[//description]

Dessa olika data/format finns också att tillgå för att utforma ditt RSS-innehåll: