Paloma Support

Vad kan jag göra? Exempel på flöden

Du skapar scheman för individbaserade och händelsestyrda flöden – flödesscheman – i flödeseditorn. Det gör du genom att dra och släppa olika noder och kopplingspunkter. I inställningspanelen intill justerar du inställningarna för de olika noderna.

Vi går här kort igenom hur du kan sätta upp flöden med ett antal exempel. Du börjar alltid med att bestämma hur flödet ska se ut.

  1. Tänk ut flödet
  2. Förbered kommunikationen
  3. Skapa flödesschemat
  4. Aktivera flödet.

När du tittar på exemplen – ha i åtanke att mottagarna kan finnas med i flera flöden samtidigt.

Exempel på flöde för ny kund med fokus på produkt

Förbered

Ställ in

Exempel på flöde för ny kontakt

Förbered

Ställ in

Kommentar: Det här innebär alltså inte att det är det enda utskick kunden får under året, mottagaren kan finnas med i flera andra flöden.

Exempel på flöde som segmenterar kontakterna

Förbered

Ställ in i flödesschemat

Exempel på flöde för riktad kampanj

Förbered

Ställ in

Exempel på interaktivt flöde för segmentering

Förbered

Ställ in

Exempel på flöde för riktat välkomstutskick

Förbered

Ställ in

Exempel på flöde för påminnelse

Förbered

Ställ in

Exempel på lead scoring i flöde

Förbered

Ställ in

Exempel på filtrering av flöde utifrån lead score

Exempel filtrering flöden utifrån lead score

Förbered

Ställ in