Paloma Support

Vad är kopplingspunkter?

För att koppla samman noderna i flödesschemat drar och släpper du kopplingspunkter.

När du lyckats med en koppling får kopplingspunkterna blå ram.