Paloma Support

Hur ser och tolkar jag min statistik?

Statistikfunktionen är ditt viktigaste verktyg för att följa upp dina utskick.

Under fliken statistik i Palomas verktyg kan du se hur det går för ditt brev efter att du skickat iväg det.
Där kan du se följande:

Men varför ska du titta på det? Och hur ska du tolka det du ser där? Det kan vara svårt att greppa till en början, men med hjälp av den här guiden blir det troligtvis lite lättare.

Den första vyn du ser när du går in under fliken Statistik är en sammanställning över dina skickade nyhetsbrev. För att se statistiken för ett specifikt utskick klickar du på knappen Fullständig rapport.

Översikt
I översikten kan du se vilka länkar som mottagaren har klickat på i ditt nyhetsbrev, vilka klienter och enheter som brevet har öppnats i, samt en graf som visar öppningsgraden under 24 timmar. Översikten ger helt enkelt en snabb överblick över hur det går för ditt nyhetsbrev. Vad grafen för öppningsgraden innebär går vi in på lite längre ner i den här guiden.

Leverans
Här ser du LevereradeEj levereradeMjuka studsarHårda studsar. Ej levererade är en sammanställning av mjuka studsar, hårda studsar och svartlistade adresser. 

En adress svartlistas när mottagaren tackat nej till alla framtida utskick från er. Om adressen efter det finns med på en lista som används vid utskick så studsar den och markeras som svartlistad i statistiken, utskicket levereras inte och adressen avregistreras då från den aktuella adresslistan. För att återregistrera en svartlistad adress behöver mottagaren kontakta oss på Paloma.

Ej levererade
Under den här rubriken kan du se en sammanställning över mjuka studsar, hårda studsar och svartlistade adresser. Men vad innebär då det?

En mjuk studs innebär kortfattat att en mottagare av någon anledning tillfälligt inte kan ta emot utskicket. En hård studs beror på felaktiga adresser, adresser som inte finns eller som har ett permanent fel, så att det därmed inte går att leverera utskick till dem. Det kan vara bra att försöka hålla studsarna under 5 %. Paloma nyhetsbrevsverktyg hanterar mjuka och hårda studsar åt dig, det kan du läsa mer om i vårt hjälpcenter.

En svartlistad adress är en mottagare som har tackat nej till alla framtida e-postutskick från er. Om adressen efter det ändå finns med på en lista som används vid utskick, så studsar brevet tillbaka, och adressen markeras som svartlistad i statistiken. Sen avregistreras den från den utskickslistan.

Öppnade
Under den här rubriken kan du se hur många brev som är öppnade och hur många som är ej öppnade. Du får också en sammanställning över vilka enheter som användes vid öppningen, när mottagarna öppnade och antal klick i ditt brev.

Öppningsfrekvens och dess nya betydelse
Öppningsfrekvensen talar om hur många mottagare som öppnat ditt nyhetsbrev. Här kan det vara intressant att titta på när brevet har öppnats – öppnade mottagaren det direkt? Det ger en indikation på hur högt intresse som finns för ditt brev. Det är dock viktigt att ha med sig att det i regel finns ett positivt mörkertal, det vill säga att fler kan ha öppnat brevet än vad mätningen visar.

När du tittar på hur siffrorna ser ut här, fundera över vad innehållet i brevet var och om siffrorna förändras i relation till det. Det kan hjälpa dig att få en förståelse för vad som fungerar hos dina mottagare, och inte. Att satsa på att 30–40 % av breven ska öppnas är ett rimligt mål.

Öppningsgraden mäts via en pixel som finns med i brevet som skickas ut. När den hämtas så räknas brevet som öppnat. Därmed är det viktigt att brevets bilder hämtas in av mottagaren. Vi uppmuntrar därför våra användare att skapa brev där mottagaren behöver scrolla och klicka i brevet, för att brevet inte bara ska kunna läsas i förhandsgranskningsläget.

Den 20 september 2021 uppdaterades IOS 15, och med det kom ett nytt integritetsskydd för Apple Mail. Skyddet förhindrar flera typer av spårning och mätning från användarens sida. Det innebär att du som skickar nyhetsbrev, eller använder dig av annan e-postmarknadsföring, inte längre kommer att se om mottagaren som aktiverat integritetsskyddet öppnat ditt mail eller inte. I förlängningen innebär det att öppningsfrekvens inte kommer att vara lika intressant att mäta längre, och därmed minska i betydelse.

Klick
Under klick får du en sammanställning över vilka som klickat och var, under ej klickat kan du se vilka mottagare som inte klickat, och i länköversikten kan du se vilka länkar som klickats på och hur många gånger.

En bra sak att känna till gällande statistik på länkar och klick är att webbversionen av nyhetsbrevet inte får någon statistik inläst från sig. Webbversionen har samma länkar som läggs in i nyhetsbrevet i editorn och inte clickstat-länkar som genereras vid själva utskicket. Det är de så kallade clickstat-länkarna som gör att all statistik läses in. Statistik på länkar och klick hämtas bara från själva utskicket som läser från ens epost inkorg.

Engagera dina prenumeranter
Varför är det här intressant att titta på, och hur läser jag av det jag ser? Självklart är det viktigt och intressant för dig som avsändare att förstå vad som engagerar dina mottagare. Klickar de så kan du utgå ifrån att du har fångat deras intresse. Och det här är en siffra som kan vara bra att följa upp kontinuerligt. Generellt kan man säga att en klickfrekvens på under 10 % är låg, och över 30 % är riktigt bra. Om du är intresserad av att jämföra dig med någon konkurrent, är det viktigt att du gör det med någon som erbjuder ungefär detsamma som du.

Avregistreringar och skräppostmarkeringar
Under denna rubrik ser du vilka som avregistrerat sig från dina utskick, varför de gjort det och vid vilken tidpunkt. Skräppostmarkeringar visar vilken mottagare som markerat ditt utskick som skräppost, och vilket datum det skett.

Att ha en nollvision här är nog ouppnåeligt. Så hur kan du då lära dig av siffrorna du ser här? Siffrorna säger allt om ditt brev, om innehållet passar mottagaren och om det är relevant. Om en prenumerant avregistrerar sig är det viktigt att analysera varför, för att utvecklas och bli bättre. Siffermässigt kan man gå efter följande:

Kom ihåg att titta på hur siffrorna förändras efter varje utskick. Har du en avregistreringsgrad på 0,5 % på ett utskick, och sen 3 % på ett annat, så blir det förstås tydligt var orsaken ligger.

Leveransbarhet
Titta på leveransbarheten för dina utskick, som sammanfattat handlar om vad som kan påverka om en mottagare väljer att avregistrera sig från dina utskick, att markera dem som spam/skräppost eller i värsta fall svartlista dig. Läs mer i vår guide om leveransbarhet.

TIPS: Konverteringsgrad via Google Analytics
Det här är någonting som inte märks direkt, men för många är det ett viktigt mål längre fram – nämligen konverteringen. Och det går att titta på hur många konverteringar ditt utskick bidrar till, genom att använda Google Analytics för konverteringsspårning.

Vad en konvertering är beror på vad just du mäter och vill att läsaren av ditt nyhetsbrev ska göra. Vill du att mottagaren ska beställa en tjänst? Eller kanske registrera sig? Du avgör, och analyserar sen din konverteringsgrad utifrån det.