Paloma Support

Vad menas med mjuka studsar och hur hanterar Paloma dem?

En mjuk studs inträffar när en e-postmottagare tillfälligt inte kan ta emot ett utskick. Det kan exempelvis bero på att inkorgen är full, eller att e-postservern ligger tillfälligt nere och inte kan ta emot utskick.

Mjuka studsar ligger kvar i adresslistan och normalt pågår försök till utskick till adressen i några dagar efter att utskicket har gått ut, i hopp om att det tillfälliga felet ska vara åtgärdat.

Mjuka studsar listas i statistiken, klicka på Fullständig rapport på önskat utskick och välj fliken Leverans, sedan mjuka studsar.