Paloma Support

Vad menas med hårda studsar och hur hanterar Paloma dem?

Hårda studsar är felaktiga adresser, adresser som inte finns eller har ett permanent fel så det inte går att leverera utskick till dem. Hårda studsar kan även gälla för domäner som inte längre finns och att mottagande server inte vill ta emot eller blockerar utskick från den som skickar.

Adresser som blir hårda studsar tas automatiskt bort ur adresslistan och kan inte laddas in på nytt.

Hårda studsar listas i statistiken, klicka på Fullständig rapport på önskat utskick och välj fliken Leverans, sedan hårda studsar.