Paloma Support

Speciallänkar

Speciallänkar

Det finns också några färdiga systemlänkar att använda. Dessa är:

Avregistreringslänk

Infogar en länk som låter mottagaren avregistrera sig från framtida nyhetsbrev. När en mottagare klickar på avregistreringslänken, kommer två alternativ upp.

  1. Avsluta min prenumeration för detta nyhetsbrev
  2. Avsluta mina samtliga prenumerationer från avsändaren

1. Betyder att adressen avregistreras från adresslistan som användes vid utskicket. Om utskicket gjordes till flera adresslistor, och adressen är med i flera av dessa, så avregistreras adressen i den lista som låg överst vid utskicksögonblicket.

Adressen spärras från att registreras i denna adresslista igen t.ex. via import. Man kan dock registrera adressen igen genom att ange den manuellt under ”Lägg till adress”, där man lägger till en adress åt gången.

Om ett utskick sker till flera adresslistor och en adress är avregistrerad i någon av dessa, så får inte mottagaren utskicket alls.

För att avregistreringar ska hanteras korrekt av systemet, är det alltså viktigt att du inte raderar en adresslista utan vidare. Om du behöver göra det så bör du först exportera ut listan, och ta med avregistreringarna, så du kan hantera dessa korrekt.

2. Detta alternativ betyder att mottagarens adress svartlistas på ert konto. Vid varje utskick sker en kontroll mot svartlistan, och om en adress finns med där så avregistreras den från den använda listan, innan utskicket sker. Nästa gång är adressen borta från listan.

Webbversionslänk

En direktlänk till en webbaserad version av nyhetsbrevet. Används till exempel om mottagaren inte kan se brevet ordentligt i sin e-postklient, eller om inte bilderna laddas som de ska.

Tipsa en vän

Låter mottagaren skicka nyhetsbrevet vidare till en kollega eller vän, som sedan även den läggs till som mottagare i aktuell adresslista, om den väljer att acceptera inbjudan.

Uppdateringslänk

Öppnar en sida i en webbläsare som visar informationen som finns sparad i kontaktlistan om mottagaren, och låter mottagaren redigera detta. Tänk på att informationen från alla fält med inställningen Synlig visas här. Tomma fält visas inte alls. Ändra inställningarna för synlighet under Kontakter > Kontaktfält om det är några uppgifter du inte vill ska synas för mottagaren. Se Skapa och redigera kontaktfält.

Länk till samtycke

För att uppfylla GDPR kan du infoga en klickbar länk där mottagaren får läsa ett samtycke och godkänna det. Länken fungerar på följande sätt:

Du måste först ha skapat en samtyckestext.

Skapa sedan länken i form av en bild, knapp eller text och välj Länk till samtycke.

Välj under länkinställningarna vilken samtyckestext du vill länka till, välj vilken version och vilket språk själva samtyckessidan ska vara på. Om samtyckestexten finns på samma språk kommer även den att väljas. Du kan även välja bland de språkversioner som du skapat samtycken på, när du kommer till sidan.