Paloma Support

Skapa och redigera kontaktfält

För att skapa eller redigera kontaktfält går du till Kontakter > Mina kontaktfält.

Lägga till kontaktfält

För att lägga till ett kontaktfält klickar du på Skapa kontaktfält.

Du får nu ange:

Redigera kontaktfält

I listan med kontaktfält kan du ta bort fält genom att klicka på det röda krysset till höger om det (utom e-postadress som är obligatoriskt).

För att redigera ett kontaktfält klickar du på det blå hjulet intill krysset till höger. Där kan du ändra:

Du kan inte ändra värdetypen eftersom det kan finnas sparad data knuten till den ursprungliga värdetypen.

Synliga eller dolda kontaktfält?

Om du i dina utskick inkluderar en uppdateringslänk för att kontakten själv ska kunna uppdatera sin information, är det viktigt att se över vilka fält som bör vara synliga och redigerbara. Använder du dig av lead scoring vill du sannolikt inte att kunden ska kunna se och ändra det fältet. Detsamma gäller om du segmenterar dina kontaktlistor utifrån intresse. Välj då inställningen Ej synligt.

Observera att inställningen även påverkar vad du kan ha med i ett prenumerationsformulär. Enbart synliga och redigerbara kontaktfält är möjliga att ta med i prenumerationsformulären.  

Kom ihåg GDPR!

Ha i åtanke att dina kontakter enligt GDPR rätt att begära ut all information du har lagrad om dem. Det gäller alltså även informationen i dolda kontaktfält.