Paloma Support

Vad är en startnod?

Startnoden är den nod som ligger först i flödesschemat och triggar resten av flödet. Därför är det bara möjligt att lägga en Händelsenod som startnod.