Paloma Support

Vad är en startnod?

Startnoden är den nod som ligger först i flödesschemat och triggar resten av flödet. Som startnod kan du använda en händelsenod eller en schemanod.

Nytt flöde med händelsenod som startnod
Exempel med schemanod som startnod