Paloma Support

Vad innebär DMARC?

DMARC står för Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance och är ett autentiseringsprotokoll. I korthet fungerar det som ett regelverk över hantering av utskick som skickas med ogiltig SPF/DKIM.

Det är utformat för att förbättra e-postsäkerheten genom att verifiera att avsändaren av ett e-postmeddelande har tillåtelse att skicka meddelandet från den angivna domänen.

Genom att implementera DMARC kan företag skydda sina mottagare från nätfiske och identitetskapning, vilket är vanliga metoder för bedrägeri och attacker. Det innebär också ökad leveransbarhet, eftersom ej betrodda avsändare blockeras av mottagande e-postklienter.

DMARC inkluderar dessutom rapportering som hjälper dig övervaka och förbättra e-postsäkerheten.