Paloma Support

Landningssida med prenumerationsformulär

Vi designar en färdig landningssida med ett formulär för prenumerationer – snyggt, tydligt och funktionellt. Du förser oss med logotyp, innehåll till formuläret och önskade alternativ när det gäller till exempel färg. Vi kan också utgå från din grafiska profil eller webb. Landningssidan ligger fysiskt hos oss men ser ut att höra till er webb. Därför behöver vi inte ha tillgång till eller göra något på er webbplats.

Varför ska jag ta hjälp med att sätta upp prenumerationsformulär?

Den som inte bemästrar webb och html och/eller inte har tid att lägga på att skapa formulär kan överlåta jobbet åt oss, och vara säker på att få upp snygga, tydliga och funktionella formulär när det behövs. Verksamheter inom exempelvis offentlig sektor kan ha begränsningar gällande innehåll på den egna webbplatsen och det är inte alltid möjligt att använda <form>-kod. Då är vår tjänst lösningen: att sätta upp en separat landningssida med prenumerationsformulär som stämmer överens med den visuella identiteten.

Exempel på större formulär. Skarpt exempel.Exempel på mindre formulär. Skarpt exempel.

Hur fungerar det?

Först och främst behöver du skapa en kontaktlista i verktyget där adresserna från de ifyllda formulären samlas. Du förser oss med den information du vill ska finnas med i formuläret, anger vilka fält du vill ha med, och vad du vill ska stå i bekräftelsemeddelandet som skickas till den som registrerat sig. Du väljer önskad färg och typsnitt, och förser oss med logotyp. Vi skapar sidan med formuläret varpå två korrvändor ingår. Du godkänner utformningen och vi publicerar landningssidan med formuläret.

Kan jag ha fler än ett formulär ute samtidigt?

Vi kan skapa så många formulär som du önskar, och det går bra att ha flera aktiva samtidigt. Meddela oss när du vill aktivera eller inaktivera ett formulär.

Vilka informationsfält kan väljas?

Utöver e-post kan du välja fritt bland fälten som är listade nedan. Tänk på att ju fler fält desto längre blir formuläret; och desto högre tröskeln för att fylla i det.

Email
Förnamn
Efternamn
Mobilnummer
Telefonnummer
Företagsnamn
Titel
Adress
Postnummer
Stad
Land

Går det att lägga till fler fält?

Önskar du lägga till andra fält än de ovan som finns som standard? Det gör du genom att gå in på Kontakter > Mina kontaktfält. Se Skapa och redigera kontaktfält.

Vilka inställningar kan göras?

Logo-URL: URL-länk till din logotyp.
Maxbredd logotyp: maxbredd på din logotyp i pixlar.
Logo-justering: vänster-, mitten- eller högerställd.
Språk: svenska eller engelska.
Rättslig grund: väljer du samtycke får du även välja samtyckestext.
Bakgrundsfärg: för ytan runt formuläret (själva formulärsytan är vit).
Knappfärg: färg på skicka-knappen som klickas på efter att man fyllt i formuläret. (Annars är den grå.)
Länkfärg: färg på eventuella länkar.
Rubrik-typsnitt: typsnitt för rubrikerna i hela formuläret.
Text-typsnitt: typsnitt för all brödtext i hela formuläret.

Dessa typsnitt finns att välja mellan.

URL-ändelse: den specifika delen i URL:en för ditt formulär.
Exempel: https://public.paloma.se/subscribeform/21973/palomaform där palomaform är URL-ändelsen.
Huvudrubrik: huvudrubrik för formuläret som hamnar högst upp. Se skärmdump.
Text: brödtext under huvudrubriken.
Formulärsrubrik: rubriken ovanför de fält du vill ha med som samlar in information
Sidfotsrubrik: rubrik nere i sidfoten.
Sidfotstext: text nere i sidfoten.
Avsändarnamn: det avsändarnamn som står i bekräftelsemejlet som skickas ut.
Avsändarens e-post: den e-postadress som står som avsändare för bekräftelsemejlet.
Meddelande: det meddelande som står i bekräftelsemejlet.

Kan jag utesluta fält?

Du kan välja att utesluta fält som exempelvis sidfot och text under huvudrubrik, och på så sätt minska formuläret på höjden.

Beställ landningssida med prenumerationsformulär via:
support@paloma.se
0225-410 22