Paloma Support

Hur använder jag fliken Layout?

När du är i layoutläget visas fliken layout.

Här kan du dra in nya layout- eller bakgrundssektioner till en layout. Det är även här du raderar och flyttar hela layoutsektioner och bakgrundssektioner.

När du kopierar en layoutsektion, följer allt innehåll som ligger i den med till den nya kopian.

Flera bakgrundssektioner kan du använda om du vill att brevet ska ha olikfärgad yttre bakgrundsfärg i olika delar av brevet, till exempel header, innehåll och footer.