Paloma Support

Hur använder jag bakgrundsfärger & bakgrundsbilder?

Bakgrundsfärg

Flera av delarna i ett brev kan ha en bakgrundsfärg. Det är alltid bakgrundsfärgen på det översta objektet som syns i brevet. För att visa färgen från underliggande objekt, måste ovanliggande objekt ha bakgrundsfärg genomskinlig.

Dessa objekt kan ha en bakgrundsfärg, i hierkarisk ordning:

Bakgrundsbild

OBS: Bakgrundsbilder fungerar inte i alla e-postklienter.
Tänk på att välja en passande bakgrundsfärg för de mottagare som inte kan se bakgrundsbilden.

Dessa objekt kan ha en bakgrundsbild, i hierarkisk ordning:

Repetera ingen

Repetera horisontellt

Repetera vertikalt

Repetera (Både horisontellt och vertikalt, standardinställning)

När du har lagt in en bakgrundsbild kan du ange om och hur den ska repeteras. Standardinställningen är att bilden repeteras både horisontellt och vertikalt.

OBS: I vissa e-postklienter kommer bilden att repeteras både horisontellt och vertikalt, oavsett inställning.

När du valt ingen får du välja var bilden ska placeras.