Paloma Support

Hur använder jag typsnitt & teckenformat korrekt?

För att hantera typsnitt på bästa sätt bör du gå till fliken inställningar. Här ställer du in det standardutseende som du önskar på dina olika teckenformat.

Teckenformat är en färdig inställning för en viss typ av textelement: brödtext, några olika rubriker och länkar. Du kan ställa in vilket typsnitt, vilken storlek och stil de olika elementen ska ha som standard.

De första typsnitten i listan är webbsäkra. Så länge du använder dessa kan du med stor säkerhet veta att brevet kommer att se likadant ut hos de flesta mottagare, i alla olika e-postklienter.

Väljer du typsnitt längre ned i listan, visas en varning:
Typsnittet kan komma att bytas ut mot ett liknande om inte mottagaren har typsnittet installerat på sin enhet.

Det innebär att kunden behöver ha rätt typsnitt, eller ett visuellt liknande, installerat i sin dator för att det ska visas korrekt. Här skickas också information med om typsnittet så om rätt typsnitt saknas försöker mottagarens e-postklient hitta ett typsnitt som liknar originalet så mycket som möjligt.