Paloma Support

”Mottagaren har avregistrerat sig för framtida utskick”

Meddelandet ”Mottagaren har avregistrerat sig från framtida utskick” kan visas i statistiken under mjuka studsar på ett utskick. Det betyder att mottagaren bakom den aktuella adressen har tackat nej till alla framtida utskick. Alltså har denna adress funnits med i en eller flera listor, och mottagaren har vid ett tidigare utskick valt att avregistrera sig från alla framtida utskick.

Eftersom adressen finns med i flera adresslistor slår denna avregistrering igenom när utskick görs på respektive adresslista. Mottagaren nås alltså inte av detta aktuella utskick.