Paloma Support

Hur lägger jag till adresser?

Du kan välja att lägga till (importera) adresser på flera olika sätt.

Samtycke (GDPR) behöver väljas

Vid all adressimport får du först välja på vilken laglig grund ni har rätt att hantera dessa personuppgifter. Läs vilka alternativ för laglig grund som finns här.

Lägg till enskild prenumerant

Lägg till enstaka adresser manuellt genom att fylla i fälten. Endast e-postadressen är obligatorisk.

Lägg till flera prenumeranter

Här kan du välja att importera adresser genom ”klippa och klistra”-metoden (ctrl c och ctrl v). Du väljer vilket format du vill importera adresserna på, till exempel rad för rad och semikolonseparerade.

Importera från excel-fil

Du laddar enkelt in en excel-fil i verktyget. Välj adresslistan du vill importera dina adresser till. Därefter får du söka efter din excel-fil på datorn. När du importerat filen ser du de fyra översta mottagarna i listan. Du får då välja från en rullista vad du har för information i kolumnen. Det enda du behöver tänka på när du skapar din excel-fil är att du har alla e-postadresser i en kolumn, förnamn i en annan och så vidare.

Importera från Salesforce

Om du har ett Salesforce-konto kan du aktivera det under ”Importera från extern tjänst”. Salesforce öppnas då i en ny flik i din webbläsare. Logga in och bevilja Paloma åtkomst till din data. 

Dubbletter ersätter data

Rutan ”Dubbletter ersätts av datan jag importerar” har ingen betydelse när du skapar en NY adresslista. Systemet kommer aldrig att tillåta dubbletter i en lista, varje adress läses enbart in en gång.

Däremot när du importerar adresser till en befintlig adresslista, där vissa adresser i importen redan finns i Paloma, väljer du att bocka i rutan om du vill att informationen från importen ska skriva överinformationen som finns i Paloma.

Om man lämnar rutan urbockad så kommer den bara att hoppa över och lämna adressen i Paloma oförändrad.