Paloma Support

Rättslig grund för personuppgiftshantering (GDPR)

Vid all typ adressimport och skapande av nya adresslistor behöver du välja på vilken rättslig grund man har rätt att hantera dessa personuppgifter.

Läs om principer för behandling av personuppgifter här. (Länk till Datainspektionen, öppnas i ny flik.)

Alternativen är:

Dessa alternativ dyker till exempel upp när du skapar en ny lista eller uppdaterar en lista med nya prenumeranter.