Paloma Support

Hur börjar jag?

Gör saker i rätt ordning, annars riskerar du att processen blir rörig och onödigt tidskrävande.

  1. Tänk ut ditt flöde – vad vill du göra?
  2. Förbered kontaktlistor & nyhetsbrev.
  3. Skapa flödet.

När du skapar ett flöde i flödeseditorn utgår du ifrån det du planerat, drar och kopplar noder utifrån den planen och gör motsvarande inställningar. 

Kontaktlistor och nyhetsbrev bör vara förberedda så att de är valbara direkt. (Annars måste du lämna flödeseditorn och gå till nyhetsbrevverktyget för att ordna det.)