Paloma Support

Hur infogar jag en bild till eventet?

Du kan ha en omslagsbild för ditt event, en bakgrundsbild och en titelbild. Du kan också lägga till bilder i eventbeskrivningen. Den bild du lägger som titelbild kommer också ligga på biljetten.

Eventet kan inte vara publicerat när du gör detta. Du kan tillfälligt avpublicera ditt event för att genomföra ändringar, se artikel om publicering och avpublicering.

Bildformat som stöds är jpeg, gif och png.

Omslagsbild, titelbild och bakgrundsbild 

1) Klicka på Mina event och välj aktuellt event.

2) Klicka på kugghjulet; knappen för Inställningar, uppe till höger. Du kommer då till eventinställningarna och fliken Sidhuvud.

3) På fliken sidhuvud hittar du tre olika bildalternativ: Omslagsbild, Titelbild och Bakgrundsbild.

Bakgrundsbild ligger bakom eventet och rekommenderas vara minst 1920 x 1080px som är standardupplösning på stationära datorer.

Titelbild är bilden som visas bredvid eventets titel. Den visas även på biljetten deltagaren får som PDF. Titelbilden går att höger- eller vänsterjustera under PLACERING.
Maximal storlek på titelbild är 282 x 200px.

Omslagsbild är bilden som ligger längst upp på eventsidan. Den rekommenderade storleken för omslagsbild är 1040 x 300px. Smalare bilder skalas ner och bredare bilder beskärs till 300px i höjd.

Du kan välja att ha en fullbred omslagsbild genom att bocka i Fullbreddsbild. Fullbreddsbilden lägger sig över hela sidans bredd istället för eventets bredd. En fullbreddsbild ska vara minst 1920x300px.

Du kan även välja att ha eventets titel och en kort beskrivning över bilden.

Exempel sidhuvud utan fullbreddsbild, titel eller beskrivning:

Exempel sidhuvud med fullbreddsbild, titel och beskrivning:

Lägga in en bild i eventbeskrivningen

För att lägga in en bild i eventbeskrivningen, välj fliken Eventbeskrivning.
Klicka på bild-ikonen och ladda upp en bild från din dator, eller välj en bild från bildarkivet. Bilden kan sedan formateras och flyttas i editorn.