Paloma Support

Samla in samtycke för personuppgiftshantering (GDPR)

Vi har byggt en funktion för att du ska kunna samla in samtycken (även kallat medgivanden) från dina mottagare på ett korrekt sätt. Detta kan göras både via Postman till dina mottagare och via Magnet för dina deltagare.

Samla in samtycke till din adress- eller kontaktlista på ditt konto

Skapa ett nyhetsbrev eller öppna ett befintligt, dra sedan in en ny textbox.

Markera texten och infoga länk via Infoga/Redigera länk.

Under länktyp väljer du Länk till samtycke. Välj samtyckestext och revision om olika samtycken finns.
Det går även att välja bland flera språk. Skriv in en passande Länktext och Titel, klicka på OK.

Då ska textblocket det se ut enligt nedan.

När du sedan placerat textblocket på valt ställe i ditt nyhetsbrev är det dags att skapa ett utskick där du skickar till alla adresser eller kontakter varifrån du vill samla in ett samtycke.

Samla in samtycke i Magnet

I Magnet kan man samla in personuppgifter och därför finns en möjlighet att kräva medgivande (samtycke) till att personuppgifterna hanteras av er.

Under inställningar för ett event finns rubriken ”Samtyckestext (GDPR)”.
Välj där vilket samtycke som är aktuellt för detta event.

En sådan text skapar man under inställningar för sitt konto. Läs mer här.

När man aktiverat detta för ett event så krävs att detta samtycke godkännes av den som bokar, och även att bokaren har ett godkännande att deltagarnas uppgifter lagras.