Paloma Support

Vem kan besvara min enkät?

Du väljer hur du vill skicka ut din enkät, via postman, sociala medier eller via din hemsida t.ex. i en iframe.

Under inställningar kan du även göra din undersökning låst till en adresslista. Det betyder att du väljer att skicka ut din enkät via postman, på en adresslista. Det är endast de som finns med i adresslistan som kan besvara undersökningen.

Om du väljer att låsa din undersökning till en adresslista, kan du även skapa en påminnelse automatiskt via systemet. Systemet känner av vilka adresser som har besvarat undersökningen.