Paloma Support

Skapa undersökning

En undersökning består av en startsida, minst en frågesida samt en tacksida som avslutar undersökningen. I editorn ser du aktuell sida till vänster och verktygspaneler för frågetyper och sortering till höger.

Startsida
Här kan du berätta lite kort om undersökningen och varför man ska delta i den. Rubrik, text och bild kan läggas till i inställningarna för startsidan som du kommer åt genom att klicka på den blå penn-ikonen. Du kan även välja att samla in information från dina respondenter genom att lägga in fält för t.ex. namn och e-post. Det är inte möjligt att lägga in andra typer av frågor på startsidan.

Frågesidor
Bygg upp dina frågesidor genom att dra in de frågetyper du vill använda från panelen i högerkolumnen. En grön streckad linje markerar var frågan kommer att hamna. Redigera frågan genom att klicka på den blåa pennan i högerkanten. Vill du ändra ordning på frågorna kan du sortera dem i panelen för sorteringsordning (ikonen med två pilar) och vill du ta bort dem klickar du på det röda krysset.

På alla frågor kan du lägga in rubrik, beskrivande text och bild samt välja om frågan ska vara obligatorisk. Svarsalternativen kan se lite olika ut beroende på frågetyp, men hanteras i grunden på samma sätt. Fyll i dina svarsalternativ i fälten under ”Svar”. Om du behöver fler svarsalternativ klickar du på knappen ”Lägg till svar”. Ta bort alternativ genom att klicka på det röda krysset. Du kan även sortera alternativen genom att dra i ikonen med pilarna.

Lägg till fler sidor genom att klicka på ikonerna i över- eller nederkant på sidan. Via den vänstra ikonen kan du lägga till en sida innan aktuell sida, och via den högra lägger du till en sida efter. Du kan även klicka på knappen ”Lägg till sida” i sorteringspanelen.

Om du råkat placera dina sidor eller frågor i fel ordning kan du enkelt sortera dem via panelen Sorteringsordning. Dra och släpp dina sidor eller frågor i den ordning du önskar. En streckad linje indikerar den nya positionen.

I sorteringsordningen kan du ändra namn på rubriker och sidor genom att klicka på den blåa pennan.

Frågetyper
Flervalsfråga – ett svar
Skapar en fråga där endast ett svarsalternativ kan markeras. Kryssa i rutan ”Obligatorisk” om du vill tvinga dina respondenter att svara på frågan. Under instruktioner fyller du i ett meddelande som kommer att visas om respondenten skulle försöka gå vidare i undersökningen utan att svara. Endast denna frågetyp kan användas om du önskar skapa flöden i din enkät.

Flervalsfråga – flera svar
Skapar en fråga med flera svarsalternativ. Du bestämmer hur många av de svarsalternativen man kan välja genom att begränsa antalet svar i min- och maxvärden. Kryssa i rutan ”Obligatorisk” för att kunna välja antal för min och max. Under instruktioner fyller du i ett meddelande som kommer att visas om respondenten skulle försöka gå vidare i undersökningen utan att svara.

Fritext
Låter dig skapa en fråga med fält av olika typer. Som standard är alternativet enradsfält. För att ändra inställningar, klicka på den blå skiftnyckelikonen intill svarsalternativet.

Alla typer av fält kan markeras som obligatoriska.

Matrisfråga
En matrisfråga låter dig lägga in flera frågor med likadana svarsalternativ i en tabell. Det kan t.ex. handla om att gradera olika poster på en betygsskala från 1-5.

Under alternativ kan du välja om endast ett svar ska kunna anges för varje fråga (radioknappar) eller om du vill tillåta multipla val (kryssrutor).

Du får två uppsättningar alternativ att fylla i, underfrågor och svar. Underfrågorna lägger sig i vänstra kolumnen på varsin rad. Varje svarsalternativ du lägger till kommer att skapa en ny kolumn till höger om frågorna där antingen radioknappar eller kryssrutor visas.

Prenumerationsformulär
Prenumerationsformuläret låter dig samla in information om respondenterna och spara det i en adresslista. E-postfältet är alltid obligatoriskt i ett prenumerationsformulär och fältet går inte att radera. Övriga fält motsvarar de kolumner som finns i den valda adresslistan och du kan själv välja vilka du vill använda, om de ska vara obligatoriska osv.

Tacksida
Här kan du fylla i en text och tacka respondenterna för deras medverkan. Alternativt kan du slussa dem vidare till en webbadress t.ex. en tacksida på din egen webbplats. För att göra detta, gå in på inställningar för tacksidan (ikonen med den blåa pennan) och kryssa i ”Omdirigera till extern tacksida”. Fyll i adressen till din tacksida i fältet ”URL”.