Paloma Support

Resultat

Här ser du resultatet på undersökningarna. Hur länge dem har pågått, hur många som har deltagit, fullföljt och hur många som inte har svarat.

Använd sökfältet för att hitta en specifik undersökning.

När du klickat in på en specifik undersökning kan du se följande:

Filtrering
I filtreringen kan man specificera sin statistik. T.ex. se de som har svarat, slutfört eller svarat delvis på undersökningen. Det går även att se resultat beroende på hur lång tid man lagt ner på att svara på den aktuella undersökningen.

Korstabulering
Dela upp de svarande i grupper beroende på vad de svarat på en specifik fråga. Jämför sedan vad de olika grupperna svarat på övriga frågor.

Gå till publicera läge
Här kan du välja vilka resultat du vill exportera

Enskilda svar
Se hur en specifik person har valt att svara i en undersökning genom att klicka på personens namn.

Publicera/exportera
Resultatet av en undersökning kan exporteras i PowerPoint, Excel eller pdf format. Resultatet går att publicera i sociala medier såsom Facebook och Twitter. Skicka resultat av en undersökning i ett nyhetsbrev genom att använda URL-koden eller den aktuella koden för att lägga upp resultatet på er hemsida.