Paloma Support

Kan jag se vem som svarar vad på min enkät?

Det går jättebra att koppla svar till en specifik respondent i Kurios, du ser i resultatet vem som svarat vad.

På första sidan i enkäten, startsidan. Klicka på den blåa redigeringspennan och välj ”lägg till svar”. Klicka på den blåa skiftnyckeln.

Välj vilka uppgifter du vill samla in om respondenten. Det går att lägga till fler fält.

Här kan man även välja att kräva att respondenterna godkänner ett samtycke, i enlighet med GDPR, innan personuppgifterna lagras.

Det går även bra att koppla respondenter till en specifik adresslista i Paloma. Om du t.ex. önskar att de ska börja prenumerera på ditt nyhetsbrev. Ange vilken adresslista I Postman som du vill att adresserna ska hamna i.