Paloma Support

Kan jag låsa min undersökning till en viss grupp respondenter?

Det går bra att låsa din undersökning till en specifik grupp. Det går att göra via utskick på en specifik adresslista, då kan endast de som finns med i adresslistan besvara undersökningen.

Det går även att låsa undersökningen med ett lösenord. Välj önskat lösenord under inställningar. Kom i håg att respondenterna behöver få tillgång till lösenordet för att de ska kunna besvara enkäten.

Används funktionen ”låst till prenumeranter” kan man skapa en påminnelse på undersökningen via systemet. När man skickar en länk till samma undersökning igen så får man upp ett alternativ på skicka-sidan ”Påminnelse för undersökning”. Systemet kommer då att skicka ut brevet till alla tidigare mottagare MINUS de som redan har fullföljt undersökningen.

Om man vill lägga till respondenter till en redan utskickad enkät kan man göra på detta sätt: