Paloma Support

Kan jag korstabulera resultatet på en undersökning?

Ja, det går att korstabulera svar på en undersökning. Det är endast frågor med ett svar möjlig som går att korstabulera.

Välj vilken fråga du önskar korstabulera, vilka svar, max fem svar per tabulering är möjlig och klicka sedan på ok. Du ser nu hur önskad målgrupp besvarat enkäten och kan jämföra resultatet. Resultatet går att exportera till excel, powerpoint, pdf. Det går även att publicera via iframe och i sociala medier såsom Facebook och Twitter.