Paloma Support

Kan jag filtrera resultatet på en undersökning?

Det går att filtrera resultatet på en undersökning. När du ser på resultatet på en undersökning, klicka på filtrera i menyn.

Välj hur du önskar filtrera, t.ex. på tidsperiod – datum, tidsåtgång – den faktiska tiden som en respondent har lagt på undersökningen.

Det går även att filtrera på alla som deltagit, delvis eller valt att avsluta undersökningen.