Paloma Support

Kan jag exportera ut resultatet på en undersökning?

Resultatet går att exportera till pdf, powerpoint och excel. Det går även att publicera resultatet via en iframe på din hemsida och i sociala medier som Twitter och Facebook. För excel finns även en möjlighet att exportera ut enskilda svar på en undersökning.