Paloma Support

Kan jag dela mitt resultat på en undersökning?

Det finns flera olika sätt att dela resultatet på en undersökning, t.ex. genom en iframe på hemsidan och via sociala medier som Facebook och Twitter.

Det finns även en färdig länk som du kan skicka ut till respondenterna om de ska få tillgång till resultatet på undersökningen de deltog i.