Paloma Support

Infoga undersökning

För att infoga en undersökning i ditt nyhetsbrev, klicka på ”klock” ikonen. Välj aktuell undersökning i drop down listen. I fältet under kan du ändra namn på länken på själva enkäten. Tänk på att det endast är dina publicerade undersökningar som finns tillgängliga att infoga i nyhetsbrevet.