Paloma Support

Hur gör jag för att publicera min undersökning?

När du är klar med din undersökning och den är redo att publiceras, klicka på ”publicera” längst ner på sidan.

Välj önskat slutdatum på din undersökning, har du inget slutdatum lämnar du fältet tomt. Klicka på publicera.

Om din undersökning är öppen för alla, får du nu tillgång till en länk som du kan dela ut till respondenter. Är undersökningen låst till en adresslista får du inte tillgång till någon länk då det endast är de personer som finns i adresslista som kan besvara undersökningen.

För att ha möjligheten att få ett hundra -procentigt svar på undersökningen, måste du ha undersökningen låst till en adresslista.

Kom ihåg att undersökningen måste vara låst till en adresslista om du vill ha möjlighet att göra en påminnelse genom systemet.