Paloma Support

Hur påverkar jag leveransbarheten?

Många organisationer använder sig av e-postautentisering som förebyggande säkerhetsåtgärd.

Ett sätt att minska risken för att ditt e-postutskick hamnar i skräpposten, eller uppfattas som spam, är att autentisera våra servrar på din avsändardomän. Sender policy framework (SPF) och DomainKeys Identified Mail (DKIM) är de vanligaste teknikerna för att autentisera en avsändaradress. Det är också dessa vi använder oss av.

Vad är SPF?

SPF är en metod för e-postautentisering som gör det möjligt för företag och organisationer att specificera vilka mailservrar som är godkända att skicka e-post i deras namn (domän). Sedan 2003 är SPF den mest implementerade metoden för e-postautentisering världen över.

Hur fungerar SPF?

SPF använder DNS för att tillhandahålla information om vilka mailservrar som är godkända att skicka e-post via en domän.

Ägaren till domänen lägger till ett TXT record i DNS-zonen som identifierar auktoriserade mailservrar. När mottagande mailserver tar emot ett e-postmeddelande samlar den in information kopplad till domänen som skickat meddelandet.

Om den mailserver som skickade e-postmeddelandet finns med i listan av autentiserade servrar behandlas e-postmeddelandet som legitimt. Men om skickande mailservern inte finns med i listan av autentiserade servrar behandlas e-postmeddelandet som misstänkt och har större risk att hamna i tex. spamfilter.

Hur ska SPF se ut för våra kunder?

Kontakta supporten för information om hur du konfigurerar SPF.

Vad är DKIM?

DKIM är en standard från Yahoo! som syftar till att bekämpa spam och skräppost. Genom att erbjuda avsändaren ett sätt att digitalt signera e-postmeddelanden verifieras deras legitimitet.

Hur fungerar DKIM?

DKIM lägger till ett värde i e-postmeddelandets header som innehåller en digital signatur.

Mottagande mailservrar använder domänen från avsändaren och information från e-postmeddelandets header för att göra ett DNS uppslag. Om din domän är rätt inställd kommer det finnas ett DNS record innehållande en publik nyckel.

Mottagande mailserver matchar din publika nyckel mot den nyckel som skickades med i e-postmeddelandet. Om dessa två matchar varandra är det bevisat att du är den riktiga avsändaren.

Hur ska DKIM se ut för våra kunder?

Kontakta supporten för information om hur du konfigurerar DKIM.

Se också Hur minskar jag risken att mina utskick klassas som spam?