Paloma Support

Hur minskar jag risken att mina utskick klassas som spam?

Det enskilt största regeln för att uppnå bra leverans är kvaliteten på dina adresser!

Att dina mottagare har beställt informationen, t.ex. via ett formulär, och att det är något som mottagaren vill ha. Varje person som markerar ditt utskick som skräp, raderar det eller på annat sätt anser att det inte är intressant, kan påverka leveransbarheten för hela utskicket.

Virusprogram och skräppostfilter kan skanna ditt mail och ge det ”spampoäng”.

Om den sammanlagda poängen blir hög kan ditt mail fastna i spamfilter hos vissa mottagare. Ibland flyttas det till skräppostmappen Spam, ibland taggas ämnet med [SPAM] och ibland kommer det inte fram alls. Reglerna för hur poängen räknas är ofta ”hemlig” och förändras löpande, allt för att leverantörerna av spamfilter ska kunna hindra spam och leverera riktiga utskick.

Spam-filter kan reagera på:

Kolla igenom din skräppost och analysera de mail som har hamnat där. Hur är de utformade, vad och hur har de skrivit. Gör INTE så.

Uppmana gärna mottagarna att flytta brevet till inkorgen om det markerats som spam, och att lägga till din avsändaradress som betrodd mottagare. Då bör det hamna i inkorgen vid nästa utskick.

Se även Hur påverkar jag leveransbarheten?