Paloma Support

Hur skapar jag ett sms?

Skapa SMS genom att skriva in ditt meddelande i textrutan. Sms:et får bestå av max 153 tecken inklusive mellanslag. Till höger ovanför textrutan syns hela tiden hur många tecken du har kvar.

När du väljer adresslista för sms:et ser du inom parentes hur många sms-mottagare listan har. Du kan använda dig av samma adresslistor som för nyhetsbreven, men för att vara en sms-mottagare måste mobilnumret finnas med. Mobilnummer kan sparas både som 0046 och +46. Är det svenska mobilabonnemang går det att lägga in numret som 073/070 alternativt 073-/070-.

Sms:et kan antingen skickas omgående eller schemaläggas, precis som nyhetsbreven. Vill du att mottagarna ska kunna svara på sms:et skriver du in ditt mobilnummer som avsändare, annars lämnar du det tomt.

Utskickskö
Alla sms-utskick du skapar hamnar i utskickskön. Oavsett om du har ett tidsstyrt utskick eller om det ska skickas direkt kan du stänga din webbläsare när du kommer till den här sidan. Beställningen till servern är gjord och utskicket startar direkt eller på utsatt tid.

Har du schemalagt ett utskick står det Planerat i statuskolumnen. Om du ångrar dig och vill starta utskicket direkt kan du klicka på Redigera och ändra tiden eller ta bort tidsstyrningen helt. När ett större utskick pågår visas knappen Stoppa som du kan klicka på för att avbryta utskicket. Klicka sedan på Starta för att fortsätta.