Paloma Support

Vad innebär SPF, DKIM & BOUNCE-domän?

SPF, DKIM och bounce-domän är metoder som har tagits fram för att förhindra att illegitima servrar ska kunna skicka e-post som ser ut att komma från ett visst företag. Det är viktigt för att du som avsändare ska bli betrodd – så att dina utskick når fram till mottagarna.

Genom att aktivera SPF och DKIM bekräftar du att det är i sin ordning att utskick där ni står som avsändare skickas ut via Palomas system. Det är ett sätt att stoppa spammare från att missbruka ditt domännamn, och förhindra att dina mejl klassas som skräppost. Det är alltså en viktig åtgärd för leveransbarheten.

Genom att sätta upp en bounce-domän ser du till att mottagaradressen för studsar och avsändaradressens domäner matchar varandra, vilket gör avsändaren betrodd.

Mer om SPF och DKIM

SPF (Sender Policy Framework) och DKIM (Domain Keys ldentified Mail) är olika metoder som används för att autentisera avsändarservrar. Kort förklarat så bekräftar inställningarna att det är i sin ordning att utskick med er avsändardomän skickas ut via Palomas system. Görs inte inställningarna kan ni inte göra utskick där det ser ut som att mejlet är skickat från er organisation med era mejladresser som avsändare.

DKIM kan ställas in med olika säkerhetsnivå. Den gamla standarden är att signera med en 1024-bitarsnyckel, men har ert system stöd för 2048-bitarsnyckel rekommenderar vi att ni använder det. Signering med 2048-bitarsnyckel ger den högsta krypteringsnivån för domäner och därmed ännu starkare skydd mot förfalskning.

Mer om bounce-domän

Med en egen bounce-domän (mottagaradress för studsar) kommer mejlens avsändaradress och adressen dit studsrapporter skickas att matcha eftersom båda adresserna tillhör er domän. Vissa mottagande servrar kan vara inställda så att denna matchning krävs för att avsändaradressen ska anses betrodd. Utan egen bounce-domän kommer Palomas domän att stå som mottagare för studsrapporter – då saknas denna matchning och risken ökar att mejlen hamnar i skräpposten hos vissa mottagare.