Paloma Support

Vad är Preheader?

En preheader är ett kort textstycke, t.ex. en mening som du har i ditt nyhetsbrev. Preheadern ska precis som ämnesraden fånga prenumerantens intresse. Den kan bestå av  det viktigaste du vill förmedla i ditt nyhetsbrev. Syftet med preheadern är att dina läsare ska öppna nyhetsbrevet, läsa det och klicka sig vidare.

Preheadern skapas som standard automatiskt av den första textinformation (längst upp till vänster) som upptäcks i ditt brev och skapas med ett vanligt textinnehåll. Vanligt är att placera en grupp med två kolumner och lägga preheader till vänster och länk till webbversion till höger, enligt ovan. 

Vår nya preheaderfunktion ger dig möjlighet att lägga in en preheader direkt i skickadialogen. Den blir inte synlig i själva nyhetsbrevet, men den syns när mottagaren får brevet i sin inkorg.

Nedan är ett exempel på hur det ser ut i Gmail.

Untitled-4.jpg