Paloma Support

Hur skickar jag ett automatiskt trigger-mejl?

Med autoutskick/trigger-mejl kan du skapa en serie utskick om du önskar. De skickas ut efter en interaktion, t.ex. att en person har registrerat sin e-postadress hos dig.

– För att kunna skapa ett autoutskick krävs att du har en tom adresslista, d.v.s. inga mottagare får finnas i listan.

– Välj lägg till ny, välj från vilken katalog ditt utskick ska gå, ämne, och avsändarens e-postadress.

– Genom att ange antal dagar bestämmer du när utskick ska ske från det att prenumeranten lagts till i adresslistan. 0 dagar innebär att utskicket går ut omedelbart.

Det går jättebra att byta ut nyhetsbrevet så du hela tiden skickar ut ditt senaste utskick om du så önskar. Ändra under välj nyhetsbrev.


OBS! Triggermail fungerar bara för de kunder som har adresslistor. Inte för nyare kunder som har kontaktlistor.