Paloma Support

Hur fungerar utskickskön?

Alla utskick du gör hamnar i utskickskön. Oavsett om du har ett tidsstyrt utskick eller om det ska skickas direkt kan du stänga din webbläsare när du kommer till den här sidan. Beställningen till servern är gjord och utskicket startar direkt eller på utsatt tid.

För att ändra ett planerat utskick: gå in i utskickskön, bocka för aktuellt utskick och klicka på ta bort, planerar sedan om utskicket. Ett utskick som är planerat ser ut som det gjorde när du planerade det.

Har du schemalagt ett utskick står det Planerat i statuskolumnen. Om du ångrar dig och vill starta utskicket omgående kan du klicka på Redigera och ändra tiden eller ta bort tidsstyrningen helt. När ett större utskick pågår visas knappen Stoppa som du kan klicka på för att avbryta utskicket. Klicka sedan på Starta för att fortsätta.